תבניות למדרגות

• תבנית שיננים- מורכבת  מלוחות מתכת המקבילים זה לזה המשמשים ליציקת “רום” המדרגות.

הלוחות מחוברים ביניהם בפרופילים הקובעים את שיפוע המדרגות.

 

 

  

• תבנית למדרגות טרומיות- תבנית המשמשת ליציקת אלמנט טרומי מחוץ לבניין ובכך ניתן להכין אלמנטים ולצקת כל יום ללא תלות בקצב התקדמות השלד.

PC150095

 

 

PC140077