קורות טלסקופיות

קורות טלסקופיות משמשות להרכבת תבניות לצורך יציקת קירות בעיקר לסגירת פירים כגון פירי מעלית וחדרי מדרגות.

על הקורות הטלסקופיות מחברים לוחות עץ ההופכים למשטח שנע לאורך קומות הפיר באמצעות מנוף.

משטח הפיגום הטלסקופי מקובע אל קירות הפיר באמצעות רגליות הנעות על ציר וננעלות אל תוך שקעים תואמים בקיר.