פיגום תלוי

הפיגום מקיף את מעטפת הבניין ובכך מאפשר שימוש בטוח בתבניות החיצוניות של הבניין הממוקמות בקומות הגבוהות.

הפיגום הינו פיגום קונזולי מסיבי ומשלב משטחי עבודה מעץ.

לפיגום זה נוסף משטח עבודה תחתון המאפשר עבודה על שתי קומות במקביל.

בסוף היציקה מורידים את התבניות לקרקע לצורך הכנתם ליציקה הבאה.