נגטיבים

 

החברה מספקת תבניות לפתחים בקירות הבניין כגון חלונות ודלתות.

הנגטיבים הנם יחידה עצמאית הניתנת להרכבה ופירוק מתבניות הקיר ללא גרימת נזק לקיר עצמו ובכך מובטח דיוק מרבי בכל יציקות הבניין.